Uitslagen – Medisch Centrum de Eecken – Nunspeet
Header afbeelding
Johan Frisoplein 1 8071 LX Nunspeet Tel:0341-261882 / 0341-252904 Spoed 0341-254325

Uitslagen

Uitslagen onderzoeken aangevraagd door de huisarts

Als u bloed heeft laten prikken of een ander onderzoek heeft laten doen, kunt u na twee werkdagen, tussen 14.00 en 16.30 uur, bellen met de assistente voor de uitslag. U kunt er niet van uit gaan dat “geen bericht, goed bericht” is! De huisarts zal in het geval van een onverwacht afwijkende uitslag proberen contact met u op te nemen. Echter soms bereiken uitslagen ons niet, bent u moeilijk of niet te bereiken, of blijven uitslagen liggen i.v.m. plotselinge afwezigheid van de arts of vakanties. Als u niets hoort belt u dan altijd zelf! Zo zorgen we er samen voor dat uw gezondheid optimaal bewaakt wordt.

Uitslagen (bloed)onderzoek aangevraagd door de praktijkondersteuner van de huisarts (POH)

U hoeft niet te bellen voor uw uitslag, u hoort deze wanneer u op het spreekuur bent bij Monique, Marjel of Miranda.

Verstrekken van medische gegevens (bijvoorbeeld labuitslagen, röntgenuitslagen)

  • Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt: zonder toestemming van de patiënt mag geen informatie aan derden verstrekt worden!  (dus ook niet aan bijvoorbeeld kinderen, partners, ouders)
  • Voor minderjarigen van 16 of 17 jaar: De ouder(s) of voogd(en) hebben geen recht op informatie. De minderjarige heeft een zelfstandig recht op geheimhouding. De 16-of 17-jarige moet op dezelfde wijze behandeld worden als een meerderjarige. De Wgbo (=wet geneeskundige behandelovereenkomst) bepaalt dat minderjarigen van 16 of 17 jaar zonder tussenkomst van de ouder(s) of voogd(en) een behandelingsovereenkomst kunnen sluiten. Ook mag de 16- of 17-jarige zelf rechtshandelingen verrichten die met de behandelingsovereenkomst onmiddelijk verband houden. Alle patiëntenrechten worden zelfstandig uitgeoefend.
  • Zonder toestemming van de patiënt mag geen informatie aan derden, en dus ook niet aan de ouder(s) of voogd(en), verstrekt worden.

Bron: Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens KNMG