Gegevensuitwisseling – Medisch Centrum de Eecken – Nunspeet
Header afbeelding
Johan Frisoplein 1 8071 LX Nunspeet Tel:0341-261882 / 0341-252904 Spoed 0341-254325

Gegevensuitwisseling

Dossiers inzien op de huisartsenpost

Op de huisartsenpost kan een huisarts een samenvatting van uw huisartsendossier opvragen. Dit kan voor de meeste inwoners van ons werkgebied. Zowel bij het maken van de afspraak, als bij uw eigen huisarts kunt u bezwaar maken tegen deze mogelijkheid. Voor nadere informatie raadpleegt u ons regionale privacyreglement.

Samenwerking met de apotheek

De Nunspeetse apotheken en de huisartsen van “de Eecken” werken samen aan een proef waarbij de apotheker inzage heeft in een aantal laboratoriumuitslagen en bepaalde diagnoses van de pati├źnt. Het gaat hierbij om specifieke laboratoriumuitslagen, zoals de nierfunctie, en diagnoses die nodig zijn om de juiste dosering van een medicijn te bepalen.

Als de nierfunctiewaarde niet in uw dossier te vinden is heeft de apotheek de mogelijkheid deze bij u te prikken door middel van een vingerprik. U hoeft hiervoor dan niet langs de huisarts of het laboratorium.

De uitwisseling van de gegevens is wettelijk verplicht om de apotheker in de gelegenheid te stellen de medicatiebewaking goed uit te voeren.

Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen de uitwisseling van gegevens dan kunt u dit bij uw huisarts kenbaar maken.

Overdracht van uw dossier naar een nieuwe huisarts

De overdracht van uw dossier naar een nieuwe huisarts vindt digitaal plaats via een beveiligde verbinding. Nadat u zich hebt ingeschreven bij een nieuwe huisarts, krijgt de vorige huisarts een bericht voor het verzenden van uw dossier. We stellen het erg op prijs dat je/u ons laat weten wanneer u verhuist en wie (jo)uw nieuwe huisarts wordt.

Alvorens het dossier overgedragen wordt, hebben we van u een schriftelijke verklaring voor akkoord voor het verzenden van uw medische gegevens nodig. Deze verklaring samen met een kopie van uw paspoort, ID of rijbewijs kunt u overhandigen aan de balie of ons per post toesturen.