Afspraak maken – Medisch Centrum de Eecken – Nunspeet
Header afbeelding
Johan Frisoplein 1 8071 LX Nunspeet Tel:0341-261882 / 0341-252904 Spoed 0341-254325

Afspraak maken

Triage

Om ervoor te zorgen dat u bij de juiste hulpverlener terechtkomt en er voldoende tijd voor u gereserveerd wordt, zal de assistente u vragen kort de reden van uw bezoek te noemen. Zo nodig zal zij de klachten verder uitvragen. In overleg met u zal zij vervolgens een telefonisch advies geven, een afspraak voor u maken, zorgen dat u teruggebeld wordt, of een visite afspreken. Als u er bezwaar tegen heeft om de reden van u bezoek te melden, dan kunt u dat aangeven. Van 08.00-12.00 uur kunt u bellen voor bijvoorbeeld het maken van een afspraak. De lijnen worden veel gebruikt en kunnen wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden. Is er een wachtrij, probeer het dan na 15 minuten nog eens.

Afzeggen afspraak / no-show tarief

Helaas komt het regelmatig voor dat patiënten zonder bericht niet verschijnen op hun afspraak. Dit is vervelend, omdat op dit tijdstip iemand anders geholpen kan worden. Kunt u niet op uw afspraak komen? Meldt dit dan indien mogelijk uiterlijk 24 uur van te voren (maandag t/m vrijdag) telefonisch bij de assistente. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt zo nodig direct een nieuwe afspraak bij ons maken.  Er wordt bij tijdige afzegging géén no-show tarief berekend.

Na een tweede keer niet verschijnen zonder tijdige afmelding zal de afspraak in rekening worden gebracht. Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de medewerkers. De tarieven van het no-show tarief zijn € 15,00 voor een enkel consult van 10 of 15 minuten en € 30,00 voor een dubbel consult van 20 minuten of langer. Hier vallen ook alle consulten bij de assistentes en praktijkondersteuners onder. Let op: de kosten worden bij uzelf in rekening gebracht en zullen niet vergoed worden door uw ziektekostenverzekeraar.

Online inplannen afspraken op het spreekuur

Indien u bent aangemeld voor het digitale patiëntenportaal, is het vanaf heden weer mogelijk om online een afspraak op het spreekuur te maken (e-afspraak). Hiervoor zijn een aantal dingen belangrijk in verband met de patiëntveiligheid.

Indien de volgende situaties zich voordoen belt u dan de assistente, zij zal met u een geschikt moment inplannen:
–        In geval van spoed
–        Indien u denkt dat u op dezelfde dag nog gezien moet worden door de huisarts.
–        Indien u meerdere klachten heeft.
–        Indien u meer tijd (langer dan 10 of 15 min) nodig heeft.
–        Indien u een gesprek wenst in verband met psychische klachten.

Indien bovenstaande niet voor u geldt, kunt u zelf online een afspraak inplannen.

Avondspreekuur

Huisartsenpraktijk van der Horst houdt avondspreekuur op dinsdagavond vanaf 17.00 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.

 

Huisartsenpraktijk

Kieft

Patiëntenportaal

Huisartsenpraktijk

Hettema en Landzaat

Patiëntenportaal

Huisartsenpraktijk

Van der Horst

Patiëntenportaal